Tjenester

Våre tjenester

Vi bygger og vedlikeholder elektriske forsyningsanlegg, enten som hovedentreprenør eller underentreprenør. 

Vi tar på oss sanering av gammel infrastruktur og leverer komplette løsninger

Vi tilbyr kontroll og inspeksjon av høyspenningsanlegg. Det kan enten være anlegg som er under bygging eller gamlere anlegg.

Vi tilbyr utleie av personell til netteiere eller entreprenører. 

Bygging og vedlikehold av elektriske forsyningsanlegg


Vi bygger og vedlikeholder elektriske forsyningsanlegg på distribusjons- og regionalnettet. Vi har kompetente medarbeidere med lang erfaring på alle spenningsnivå. Vi tilbyr også mindre jobber på sentralnettet. 


Et lite utvalg av type jobber vi gjør:


 • Bygging av høyspentledninger fra 22 kV til 132 Kv
 • Premontering og montasje av stålmaster med kran eller helikopter
 • Premontering og montasje av komposittmaster
 • Traversmontering, stolpebytte og diverse vedlikeholdsarbeid på distribusjons- og regionalnett
 • AUS arbeid kl. 1-2
 • Kabelanlegg fra 230 V til 22 kV
 • Nettstasjoner
 • Lavspentanlegg
 • Utendørs- og veibelysningsanlegg
 • Strekking av fiberoptisk kabel og opgw
 • Masteforsterkning, luftfartshinder eller isolatorbytte
 • Manuell linjerydding


Vi sørger for god og sikker gjennomføring av alle oppdrag, og har prosedyrer og rutiner som ivaretar sikkerheten og kvaliteten på utført arbeid. 


Sanering av gamle anlegg


Gamle anlegg som ikke er i bruk eller skal erstattes, må enten sanerers eller vedlikeholdes. Sanering av gammel infrastruktur kan være krevende og det er ofte arbeid som medfører en betydelig risiko. Derfor må arbeidet planlegges nøye og utføres av erfarent personell. Vi leverer komplette løsninger fra rivning til deponering på godkjent avfallsmottak, men minimale terrenginngrep. 


Ta kontakt med oss om dere har elektrisk infrastruktur som skal fjernes, så sørger vi for resten.

Kontroll av elektriske forsyningsanlegg


Elektriske anlegg må verifiseres og kontrolleres med jevne mellomrom. Vi tar på oss kontroll av nesten alle typer forsyningsanlegg, enten det er nybygg eller gamle anlegg. Vi har prosedyrer og kan utarbeide egne prosjektspesifikke sjekklister som benyttes ved kontroll. Erfaring har vist at til og med små feil i prosjektering eller montasje av elektriske anlegg, kan få store konsekvenser. Derfor er en nøye og systematisk kontroll av elektriske anlegg ikke bare påkrevd, men svært viktig mht. ivaretakelse av helse-, miljø og sikkerhet. I tillegg kan det være svært kostnadsbesparende.


Et utvalg av kontroller vi utfører:


 • Byggekontrollør nye anlegg
 • Linjebefaring
 • Toppkontroll AUS
 • Råtekontroll
 • Nettstasjonskontroll
 • Vi kan bistå ved overtakelse eller garantibefaringer
 • Jordplatemålinger


Utleie av personell


Vi har veldig dyktige folk med bred erfaring innen bygging og vedlikehold av elektriske forsyningsanlegg. Disse deler vi gjerne med andre som har behov for litt hjelp. Enten det er for å dekke opp manglende kompetanse eller rett og slett har for mye å gjøre. Vi stiller opp og bistår dere gjerne.


Vi leier ut leder for sikkerhet (LFS), Energimontører, bas og anleggsledere. Ta kontakt, så sjekker vi om vi har mulighet til å bistå dere.


Vi har også godkjent personell på arbeid i tau og fjellsikring, dette gjør at vi kan utføre oppdrag der tilkomst med tau er eneste eller mest kostnadseffektvt måte å komme til. 

Kontakt oss for mer info om våre tjenester.