Tjenester

Våre tjenester

Personell for utleie


Vi tilbyr utleie av kompetent personell til byggeherrer, netteiere eller entreprenører. Dyktige folk er nøkkelen til lønnsomhet, kvalitet og sikker utførelse av prosjekter. Våre medarbeidere kan gå inn i hvilken som helst prosjektorganisasjon og bli med å bidra til at prosjektets mål nås.


Av roller vi tilbyr:


 • Assisterende prosjektleder
 • Byggeleder
 • Koordinator for kontroll og utførelse (KU)
 • Anleggsleder
 • Bas
 • Energimontør
 • Leder for sikkerhetByggekontrollør


Vi tilbyr kontroll og inspeksjon av høyspentanlegg under bygging. Av erfaring viser det seg at en nøye inspeksjon og kontroll av anlegget er nødvendig for å sikre riktig kvalitet og driftssikkerhet. En byggekontrollør er en god investering for å verifisere at anlegget bygges som prosjekter. Vi tar også på oss linjebefaringer.


Kontroll kan omfatte:


 • Stasjonsanlegg, alle spenningsnivå.
 • Høyspentledninger, alle spenningsnivå
 • Fundamentering, mastemontasje, stolpereis
 • Jordingsanlegg
 • Toppbefaring på ledning, samt råtekontrollEntreprenørtjenester


Vi tilbyr en rekke ulike tjenester til fastpris eller på regning. Vi er god erfaring med bygging av kraftledninger i tøft terreng og røft klima. Garanterer god kvalitet på utført arbeid.


Noen tjenster vi tilbyr:


 • Manuell stolpereis og mastemontasje
 • Bardunering og traversmontasje
 • Linjestrekking, bendsling og avspenning
 • Masteforsterkning, isolatorbytte, luftfartshinder
 • Skogrydding
 • Kabelanlegg
 • Sanering av gammelt anlegg

Kontakt oss for mer info om våre tjenester.


Kontaktinfo

post@hsp-teknikk.no

Blåskogveien 62, 7240 Hitra